Våld och övergrepp

Om du är eller har blivit våldsutsatt i en nära relation eller utsatts för hedersrelaterat våld kan du behöva stöd och hjälp. Våld tar sig uttryck på olika sätt och du behöver inte ha blivit fysiskt skadad för att söka hjälp.

Våld kan även vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt i form av verbala kränkningar, kontroll och hot. Andra våldsuttryck är materiellt och/eller ekonomiskt våld vilket innebär att någon annan förstör dina ägodelar eller har kontrollen över dina tillgångar. Våldsutövare kan också utöva våld mot husdjur.

Det är aldrig ditt fel om du utsätts för våld. Det är inte heller ditt fel om du lever i en relation med inslag av våld och övergrepp. Det är vanligt att ge sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det alltid är den som utsätter någon för våld som är ansvarig. Du har rätt att få stöd om du är drabbad.

Olika reaktioner efter våld och övergrepp 

Människor reagerar olika när man utsatts för våld. Hur vi påverkas beror bland annat på tidigare livserfarenheter, psykisk hälsa och hur ens livssituation ser ut. Ibland kommer reaktionerna omedelbart efter en svår händelse eller så dröjer de, ibland lång tid efter att hot och våld upphört. De kan också variera i intensitet och omfattning.  

Reaktionerna kan exempelvis vara både fysiska och psykiska. Om du blir, eller har blivit, utsatt kan du bli nedstämd, ångest eller känslor av overklighet och tomhet. Sömnen, aptiten och koncentrationsförmågan kan påverkas. Du kan få mardrömmar och minnesbilder av det som hänt, vilket i sig kan vara påfrestande och skrämmande. Om du lever eller har levt i en våldsam relation kan du ha påverkats av en längre psykologisk nedbrytningsprocess 

Vill du göra en polisanmälan? 

Du kan göra en polisanmälan direkt till polisen, till exempel genom att ringa eller gå till en polisstation. En polisanmälan kan göras direkt efter ett övergrepp eller efter flera år.Du behöver inte vara helt säker på att det som hänt dig är ett brott, det får du hjälp med att reda ut när du anmäler. 

När ska du söka hjälp? 

Det finns hjälp att få för dig som är eller har varit utsatt och känner behov av samtalsstöd eller psykologisk behandling för att kunna börja bättre. Du kan vända dig till Studenthälsan för vägledning och råd om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se