Självskadebeteende

Med självskadebeteende menas att avsiktligt och fysiskt skada sig själv. Anledningen till beteendet beskrivs ofta vara försök att stå ut med svåra tankar och känslor, där den fysiska smärtan kan upplevas lindra den psykiska smärtan. Det kan kännas som att det fungerar i stunden men är ingen långsiktigt konstruktiv strategi för att reglera känslor.  

Personer som självskadar kan ha svårt att stå ut med intensiv ångest, oro, skuld, skam, tomhetskänslor eller känslor av overklighet. Andra kan känna sig värdelösa, bära på självhat och ha tankar om att vilja straffa sig själva av olika anledningar. Samtidigt med ett självskadebeteende finns ofta bakomliggande svårigheter. 

Det här kan du prova för att bryta mönstret

Det går att lära sig att hitta andra sätt att hantera svåra känslor. Ofta är det bra att ta professionell hjälp för att bryta mönstret. Men det finns saker du kan prova själv: 

 • I vilka situationer får du impulserna att skada dig själv?
  Du kan svara på dessa frågor i stunden: Vad känner jag just nu? Vilka tankar har jag just nu? Det kan hjälpa dig få överblick över situationen och vad som händer inombords.
   
 • Hitta en strategi för att hantera dina känslor
  Fundera över om det finns något du skulle behöva för att orka med situationen och de känslor du får i stunden bättre. Det långsiktiga målet är att
  hitta strategier som kan hjälpa dig att tolerera känslorna, istället för att sträva efter att bli av med dem.
   
 • Skapa rutiner
  B
  ygg stegvis upp regelbundna rutiner kring mat, sömn, fysisk aktivitet och att få dagsljus varje dag. Att ta hand om dina behov minskar sårbarheten för påfrestningar. Fokusera på ett område i taget och försök se det som att du väljer att hjälpa dig själv snarare än krav på att vara duktig och göra rätt
   
 • Ta stöd av andra
  Föreningen SHEDO riktar sig till personer som självskadar och till närstående. På hemsidan finns bland annat en färdighetslista som kan vara till hjälp för att hitta alternativ till att självskada när du har det svårt.
   

När ska du söka hjälp? 

Du kan söka hjälp om du har självskadat någon gång och känner att det finns risk att du gör det igen. Om du har självskadat upprepade gånger kan det kännas extra svårt att sluta. Då är det extra viktigt att söka hjälp. På Studenthälsan kan du få vägledning och råd om var du kan hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se