Studera som förälder

Studerar du som förälder? Du är inte ensam. Idag är ca 20 procent av landets universitets- och högskolestudenter föräldrar. Här kan du läsa om hur du kan få vardagspusslet att gå ihop samt få information om vad som kan vara bra att känna till eller tänka på som studerande förälder. 

En illustration som föreställer en person som håller en bok i den ena handen och en bebis i den andra


Att studera vid universitet eller högskola som förälder är både en unik och utmanande upplevelse. Du kan planera och lägga upp din tid på ett annat sätt än vid heltidsarbete, vilket kan leda till ökad flexibilitet när du ska kombinera studier och föräldraliv. Samtidigt är tidsplanering ännu viktigare för att få studier och föräldraliv att gå ihop, och ibland ligger schemalagda aktiviteter och grupparbeten utanför förskolans (eller annan barnomsorgs) tider. Ett stöttande nätverk kan betyda mycket i dessa fall.   

Rättigheter som studerande förälder 

När du studerar och har barn så har du rätt att stanna hemma för vård av sjukt barn (VAB) med möjlighet att behålla ditt bidrag och lån. Anmälan om VAB görs till CSN. Du har också samma rätt till förskola som den som arbetar. Din studieomfattning motsvarar den tid barnet har rätt att gå på förskolan, studerar du på heltid får ditt barn gå på förskola full tid osv.  

Du kan få tilläggsbidrag 

Att få ihop ekonomin kan vara tufft när du har fler än dig själv att försörja. Om du har barn och studerar så har du rätt till ett tilläggsbidrag. Omfattningen på bidraget beror på hur många barn du har och hur många procent du studerar. Du kan även ha rätt till ett bostadsbidrag om du har ett barn boende hos dig beroende på hushållets årsinkomst. 

Råd och tips till dig som är förälder och studerar 

Det kan vara hektiskt att kombinera föräldralivet med studier och det är inte ovanligt att som studerande förälder ha tidspress och känna sig otillräcklig. Påminn dig om att du gör så gott du kan under givna förutsättningar, och att med förberedelser och tydlig struktur så kan du underlätta för dig och din familj. Här är några tips som kan göra pusslandet lite lättare: 

 • Planera din tid
  Använd kalender och gör dagsschema. På schemat ska det stå vad som ska göras och när det ska göras. Skriv även in andra sysslor utöver studierna, fördela ansvaret om ni är två föräldrar och se till att göra din del på avsatt tid så att det inte inkräktar på din studietid. Ha schemat på en synlig plats och följ din planering. 
 • Anpassa pluggtiden
  Plugga när ditt barn är på förskolan eller när det sover om du har ett spädbarn. 
 • Grupparbeten ligger ofta utanför schemalagd tid
  Informera dina studiekamrater om att din flexibilitet är begränsad och planera och fördela arbetet i god tid. 
 • Håll hårt i ditt nätverk
  Nätverk i form av anhöriga, vänner och andra som kan ställa upp som barnvakter är viktiga att ha som stöd och backup om ditt barn till exempel är sjukt i samband med viktiga tentor eller föreläsningar. 
 • Ta stöd av studievägledare
  De kan hjälpa till vid behov av planering av studierna i samband med exempelvis längre vab-perioder. 
 • Undersök hur ditt lärosäte gör
  Lärosätet vill underlätta för föräldrar som studerar och har ibland riktlinjer för detta, till exempel att undervisning och examination i första hand förläggs inom ramen för kontorstid (vardagar klockan 8-17) för att det ska sammanfalla med tider inom skola och barnomsorg. Undersök hur det är på det lärosäte du vill studera vid. 
 • Distansstudier kan underlätta vardagspusslet
  Många upplever att de sparar tid när de pluggar på distans, andra tycker de studerar mer effektivt på plats. Tänk efter och anpassa studierna utifrån vad som är möjligt för dig. 
 • Sök tips och råd från andra som studerar som föräldrar
  Läs bloggar, sociala medier och andra nätverk.