Perfektionism

Perfektionism handlar om att konstant sträva efter det perfekta och ställa orimligt höga krav på sig själv och ibland också på andra. Perfektionism är ofta tidskrävande och sker på bekostnad av annat viktigt i livet.

Foto som föreställer en student som ser fokuserad ut


Man kan vara perfektionist inom olika områden i livet, till exempel arbete, studier, relationer, träning eller utseende. Ofta upplevs ett eller ett par områden vara mer viktiga än andra för vår känsla av egenvärde, och vi lägger därför mycket energi på dessa. Perfektionism är ingen diagnos eller sjukdom i sig, även om det kan relateras till andra typer av psykisk ohälsa som depression och ångest. Det handlar snarare om ett sätt att förhålla sig till prestationer.  

Perfektionism är förknippat med utmattning 

Perfektionistiska krav är svåra eller omöjliga att leva upp till och leder ofta till att du blir självkritisk. Det är vanligt att fastna i att ständigt försöka förbättra saker och att känna oro för hur det ska gå. Därför är perfektionistiska tankar och beteenden förknippade med utmattning, nedstämdhet och känslan av att livet är tomt och kravfyllt. Höga krav på andra, eller allmänt missnöje med vad de gör, kan också skapa problem i relationer.

Perfektionism blir problematisk när den leder till:  

 • att du har svårigheter att avsluta en uppgift och känna dig ”klar”.  
 • att du har ett alltför stort antal måsten i livet.  
 • uppskjutande eller undvikande av uppgifter av rädsla att inte lyckas bra. 
 • en oförmåga att välja och fatta beslut.
 • att du värderar dig själv utifrån hur väl du lyckas med dina höga krav. 

Testa dessa tips om du vill göra en förändring

Fundera över vilka krav du har och till vilket pris. För att åstadkomma en förändring krävs motivation. Den kan komma från en önskan om att kunna ställa mer ”lagom” krav för att få tid att umgås med andra, göra roliga saker eller bara vara ledig och få tid till återhämtning.  

 • Gör en lista över de vinster och de kostnader perfektionismen för med sig
  Vinster kan till exempel vara "jag känner mig kompetent" och "jag får beröm och utmärker mig". Exempel på kostnader är "Jag har sällan tid att slappna av" och "jag hinner inte med sånt jag tycker om att göra". Bestäm dig för om du vill göra en förändring.
 • Lägg märke till dina perfektionistiska tankar och beteenden
  Måste du göra som tankarna säger? Vilka är dina behov egentligen? Se på din situation ur ett större perspektiv och försök att välja ett klokt/sunt beteende även om det är svårt.
   
 • Begränsa hur mycket tid du får lägga på en uppgift 
  Försök att acceptera den ångest som kan triggas när du går emot dina invanda beteenden
  . Med tiden blir det lättare.
   
 • Gör mer av sådant du mår bra av
  I takt med att du lägger mindre tid på orimliga krav kan du
  gradvis öka beteenden som du mår bra av. Avsätt tid i kalendern och planera för att det ska bli av. 
   

När ska du söka hjälp? 

När perfektionismen blir hindrande i studierna eller dina relationer kan det hjälpa att prata med någon om det. Då kan du få hjälp att hitta nya perspektiv och förhållningssätt till dina perfektionistiska tankar och beteenden. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd, eller för att få vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se


Studentintervju