Alkohol

Sittningar, mingel och pubar – som student finns ett stort utbud av fester! Att gå på fest innebär också att du befinner dig i sammanhang där det förekommer alkohol. För många är det förknippat med positiva upplevelser, men inte för alla. En allt för stor alkoholkonsumtion påverkar studierna och hälsan negativt – och kan innebära ett riskbruk som kan leda till skadligt bruk eller beroende.

Person dricker ur ett glas i förgund, i fokus en kvinna som pratar

 

Alkohol ses av många studenter som en naturlig del av studentlivet. Att ständigt befinna sig i sammanhang där alkohol förekommer kan leda till att du förlorar kontrollen över din konsumtion. Många tycker det är svårt att säga nej till att dricka, eftersom det känns som att det förväntas av en.

Forskning visar att många studenter befinner sig i ett riskbruk. Riskbruk kännetecknas av en för hög alkoholkonsumtion och kan göra att du beter dig på ett sätt du inte brukar och tar större risker. På sikt kan en hög alkoholkonsumtion leda till ett skadligt bruk eller beroende där du helt förlorar kontrollen över hur mycket du dricker.    

Hur reagerar du på alkohol?  

Vi människor reagerar olika på alkohol. Vid lägre konsumtionsnivåer känner många att de slappnar av och mår allmänt bra, att de får bättre självförtroende och blir mer utåtriktade. Vid högre konsumtionsnivåer blir många mer nedstämda, lättirriterade och aggressiva vilket kan påverka sociala relationer negativt. Hur blir du när du dricker? Det kan vara bra att reflektera över ditt intag och mående i samband med alkoholintag.

Bakfylla - när alkoholen lämnar kroppen   

Den så välkända bakfyllan, som brukar leda till huvudvärk, illamående och yrsel, kommer när alkoholen lämnar kroppen. Då påverkas ditt humör och din kognitiva förmåga försämras, vilket i sin tur påverkar studieförmågan negativt.   

Fördelar med att kontrollera ditt alkoholintag

  • Du dricker bara så mycket så att du njuter av stunden utan att löpa risk för negativa konsekvenser   
  • Du värnar om din hjärna och din fysiska hälsa   
  • Du säkrar att du är någorlunda pigg nästa dag för att studera eller ägna dig åt meningsfulla fritidsaktiviteter   
  • Du behåller kontroll över ditt beteende och slipper göra saker som du ångrar.  

Vill du veta mer om alkohol och dess effekter, eller kanske testa dina alkoholvanor? Se länklistan till höger på sidan.

När ska du söka hjälp?   

Om du märker att du tappat kontrollen över ditt alkoholintag eller att det börjar påverka din hälsa, dina relationer eller dina studier negativt ska du inte tveka att söka stöd. Prata med någon du känner förtroende för eller sök professionell hjälp.  Det finns olika former av hjälp att få anonymt, via kommunen eller regionen.

Studenthälsan brukar vara ett bra första steg för att hjälpa dig att hantera utmaningar eller ge dig information om var ytterligare stöd kan fås. Du som är under 23 år, eller under 25 år i vissa regioner, kan också söka hjälp på ungdomsmottagning. På 1177.se finns också information om var du kan få stöd och hjälp.

Känner du dig orolig för en vän?   

Ett viktigt första steg för många som har riskbruk eller skadligt bruk av alkohol är det första samtalet med någon annan. Men om du är orolig för någons alkoholkonsumtion kan det kännas svårt att veta hur du kan bemöta personen. På alkoholsnacket.se guidas du till hur du kan föra ett första samtal, där du får konkreta tips och råd om hur du ska bemöta den det gäller. Här finns också information om var fortsatt hjälp finns och tips på hur du bäst tar hand om dig själv.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är ditt ansvar att få någon annan att sluta dricka eller söka hjälp. Det kan bara personen själv göra.