Sorg

Den här texten handlar om sorg i samband med förlust av någon person som varit viktig för dig. Vi reagerar alla olika när någon som betytt mycket för oss dör. Hur sorgen blir påverkas bland annat av vilken relation man haft till personen. Sorgen och saknaden kan kännas omöjlig att stå ut med när den är som värst. Även om det är svårt att tro det ändrar sorgen karaktär med tiden. Du lär dig att leva med den och livet kan bli bra igen. Om sorgen upplevs som alltför svår eller om du inte kommer vidare i sorgen finns det hjälp att få. 

 

Reaktioner vid sorg 

Sorg är en naturlig reaktion på förändring och förlust. Den påverkar våra känslor, tankar, beteenden och kroppsliga reaktioner. I början av en svår förlust kan du hamna i kris. Sorgen kan vara intensiv och innebära en överväldigande längtan efter den som har dött. Overklighetskänslor och svårigheter att förstå och ta in det som hänt är vanligt. Minnet, koncentrationen och tankeförmågan kan påverkas. Många känner oro, ångest, nedstämdhet, ensamhet och skuldkänslor. Sömnen och aptiten kan påverkas. Du kan få ont i kroppen och känna dig sjuk. Det finns inget rätt eller fel sätt att sörja; vissa gråter mycket eller visar andra känslor, andra håller känslorna inom sig. Vissa behöver prata mycket om det svåra, andra vill sörja för sig själva. Ibland kan du behöva vara i fred, ibland kan du behöva sällskap. 

Sorgeprocessen 

Det går inte att säga hur länge det är normalt att sörja, eller när sorgen kommer att lätta. Det kan vara olika från dag till dag eller bli svårt ett tag igen efter att ha varit lättare en period. Sorgeprocessen påverkas delvis av hur personen dog, hur traumatisk döden var för dig, vilken roll personen hade i ditt liv och hur förlusten påverkar ditt fortsatta liv. Du kan uppleva att du mister en del av din identitet genom förlusten, den du tidigare var tillsammans med personen du förlorat.  Man brukar beskriva det som att sorgeprocessen präglas av två viktiga delar. Dels pendlar den sörjande mellan att vara i och bearbeta förlusten med all den smärta som det innebär, och dels pågår ett arbete med att orientera sig i och på olika sätt gradvis anpassa sig till den nya tillvaron. Sorgen behöver hanteras samtidigt som resten av livet pågår. Du behöver ta hand om dig eftersom det tar tid och kräver energi. 

Vad kan du göra själv?  

  • Håll fast vid dina rutiner. Försök att sova och äta ordentligt även om du tappar aptit. Var utomhus en stund varje dag, fortsätt träna och vara fysiskt aktiv.De flesta mår bra av att vardagen fortsätter som vanligt, så försök upprätthålla den så gott det går. 
  • Delta i din utbildning i den utsträckning du orkar. Prata med din lärare eller studievägledare om vad som kan göras för att underlätta din studiesituation. 
  • Sänk din ambitionsnivå. Den första tiden kanske du inte kan prestera på samma nivå som du brukar. Var snäll mot dig själv och gör det du orkar. Låt jobbiga tankar och känslor komma.  
  • Undvik alkohol och andra droger. De kan göra allt värre och ge mer ångest. 
  • Om det känns bra kan du skriva ner dina tankar och beskriva din sorg. Det är ett sätt att låta sorgen få utlopp.
  • Ta en paus från det jobbiga. Även om det är bra att släppa fram sina känslor, är det bra att tänka på annat ibland och fortsätta göra saker du tidigare tyckte om att göra.  
  • Prata med andra om det som hänt. Socialt stöd är en viktig faktor för att hantera svåra händelser i livet. Be om stöd från kompisar och familj om du behöver sällskap eller hjälp att fixa saker du inte orkar med. 

När ska du söka hjälp? 

Du behöver söka hjälp om du mår så dåligt att du har svårt att stå ut eller om sorgen inte ger dig stunder att tänka på annat. Ofta har man i sorgen många frågor som kan vara viktiga att få formulera och dela tillsammans med någon utomstående.Ett annat tecken på att du behöver hjälp är om du har svårt att sova, äta eller få vardagen att funka.  

Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd, eller för att få vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se