Talängslan

De flesta kan nog känna igen sig i att de någon gång blivit nervösa av att prata framför en grupp. En lagom mängd nervositet inför en presentation kan vara positivt, då det skärper våra sinnen. Har du talängslan har du istället en orimligt stark rädsla för att tala inför andra, vilket kan påverka dina studier.

Illustration som föreställer en person framför tre andra som verkar nervös

 

Oro och ångest vid talängslan handlar ofta om känslor av att bli granskad, göra bort sig eller misslyckas inför andra. Personer med talängslan har ofta negativa tankar om sig själva och höga krav på sin prestation i samband med en presentation eller framträdande. Oron kan triggas långt i förväg och ältas med självkritiska tankar långt efteråt. För vissa kretsar talängslan främst kring presentationer i utbildnings- eller yrkessammanhang, medan det för andra kan vara lika obehagligt att hålla ett tal på en middag eller fest

Talängslan kan ge dig hjärtklappning och yrsel

I samband med talängslan kan du uppleva fysiska reaktioner som hjärtklappning, svettningar​, andnöd​, rodnad, muntorrhet​, yrsel​, darrande händer eller röst.Tankar om att göra bort dig, misslyckas eller tappa kontrollen är också vanliga. För att undvika obehaget och det som skrämmer kanske du sjukskriver dig så du slipper hålla presentationer. Du kan också överarbeta ditt manus, prata snabbt, prata tyst, undvika ögonkontakt med publiken eller läsa innantill för att försöka dämpa oron och få det hela överstökat så fort som möjligt 

Öva på att hantera dina känslor och tankar

Du kan öva på att hantera dina känslor och tankar på andra sätt än du brukar. På kort sikt kan det kännas jobbigt att bemöta rädslorna istället för att fly från dem. På längre sikt leder det till en ökad självkänsla, att du överkommit något som känts svårt. Ta ett steg i taget och försök vara lika snäll mot dig själv som om det vore en nära vän som har det tufft.

Prova dessa strategier för att se om det hjälper
dig med din talångest:
 

 • Gör ”tvärtemot” vad känslan säger
  Det gäller både före, under och efter ett framträdande eller en presentation. Avstå från att överdriva dina förberedelser, sätt punkt i tid. Gör något annat för att bryta av om du märker att du börjar älta eller grubbla. Prata långsammare eller lite högre. Ställ en fråga till din publik trots att det känns läskigt. 
   
 • Andas djupt och lugnt
  Vid stress och rädsla blir andningen snabbare och mer ytlig. Vi kan samla oss och signalera lugn och ro till hjärnan genom att andas långsammare 
 • Skifta fokus
  Personer med talrädsla fokuserar ofta på sig själva och sina reaktioner när de pratar inför andra. Det gör det svårt att ta in information från omgivningen och bedöma situationen realistiskt.  Öva på att fokusera utåt på vad som sker omkring dig, på rummet och publiken eller på uppgiften och det du vill förmedla.  
 • Acceptera obehaget
  Lär känna dina reaktioner och impulser. Träna på att observera och sätta ord på tankar och känslor som uppstår. Försök att tillåta dem utan att försöka ”bli av” med dem och fokusera på att göra det som är viktigt för dig. Försök påminna dig om vad du egentligen vill - är det att ge efter för ångesten på kort sikt och skippa presentationen eller att hålla presentationen därför att den är viktig för dig, trots att det vållar dig ångest? 

När ska du söka hjälp? 

Sök hjälp om du känner att din talängslan hindrar dig från att må bra och göra det som är viktigt för dig. På många studieorter erbjuder Studenthälsan stöd individuellt eller i grupp, annars kan du få vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan även söka hjälp via 1177.se eller kontakta vårdcentralen.