Tobak och nikotin

Rökning och snusning har en lugnande och ångestdämpande effekt vilket kan kännas skönt när livet upplevs stressigt och kravfyllt. Samtidigt är det väl känt att du får i dig ämnen som är skadliga för kroppen. Nikotinet i tobak - oavsett om det används i cigaretter, e-cigaretter, brunt snus, vitt snus, vattenpipa eller produkter som kallas ”tobaksfria” - skapar ett starkt beroende.

 

Rökning och snusning leder till sämre kondition och ökar risken för en lång rad sjukdomar och negativa hälsoeffekter. Det kan också öka risken för andra beroenden. Slutar du använda tobak så minskar skadeeffekterna redan från första dygnet. Du kommer att bli friskare, känna dig mindre stressad och din kondition kommer snart att förbättras.   

Visste du att tobaksproduktionen även är miljöfarlig? Stora resurser krävs och leder till vattenbrist, skogsskövling och klimatförändringar. De som arbetar med tobaksproduktionen får dålig hälsa av gifterna i tobaken och skadar sig lätt på grund av undermålig säkerhetsutrustning.   

Läs mer om hur tobak påverkar dig och din hälsa på slutarökalinjen.se och 1177.se 

Att sluta snusa eller röka 

När du känner sug efter att röka eller snusa så handlar det dels om beroendet av nikotin, dels om dina vanor och vad du associerar tobaksanvändningen med. Vanor och inlärt beteende innebär att suget ökar i vissa situationer eller vid särskilda tillfällen. Slutar du röka eller snusa kommer du få abstinensbesvär, men dessa brukar gå över efter några veckor. Att bryta vanan och beteendet kan däremot ta längre tid och kräver därför ofta mer motivation för att hålla ut.  

På slutarökalinjen hittar du som vill sluta snusa eller röka hjälpsamma tips.

Råd och stöd för att sluta

Råd och stöd förbättrar möjligheterna att sluta röka eller snusa. Det finns mycket hjälp att få bland annat i form av självhjälpsmaterial eller hjälp via vårdcentralen och slutarökalinjen.se. Du kan även vända dig till Studenthälsan för stöd eller råd om var hjälp kan fås. Läs mer om olika stödformer på slutarökalinjen.se och 1177.se