Ångest

Tryck över bröstet, svårt att andas eller tankar som rusar runt och skapar en känsla av obehag. Kanske känner du igen dig? Vi kan alla uppleva ångest ibland, det är ofarligt och en ofrånkomlig del av att vara människa.

Koncentrerad student som sitter i en fåtölj med en dator i knät


Ångest är en automatisk reaktion som sker i din kropp när den tror att den är utsatt för något hotfullt. Kroppens
larmsystem aktiveras för att uppmärksamma dig på det farliga och signalerar att du ska göra dig redo för att fly eller skydda dig. Det är en normal reaktion som inte går att styra med vilja.

Vid ångest kan du få kroppsliga reaktioner som hjärtklappning, svårigheter att andas, svettningar, yrsel. Ibland är kanske de kroppsliga intrycken inte så påfallande men du kan uppleva en känsla av overklighet eller att någonting är fel utan att veta vad det är. Eftersom upplevelsen av ångest ofta ger ett starkt obehag är det vanligt att vilja undvika den.

Exempel på när ångest är relaterad till ett visst område är social ångest, hälsoångest, specifika fobier och olika former av tvång. Ångesten kan då vara mer eller mindre besvärande och hindrande i livet, och det kan behövas behandling för att bli bättre.

Panikångest - när ångesten är särskilt stark

När ångest kommer plötsligt och känns starkt i kroppen brukar det kallas att man får en panikattack. Symtomen är skrämmande och kan kännas outhärdliga, men oftast pågår en panikattack under några minuter och går sedan över av sig själv. 

Undvikande kan göra att du begränsar livet

Att ångest upplevs som obehagligt leder till att många utvecklar strategier för att hantera ångesten som går ut på att helt eller delvis undvika situationer, platser eller personer som förknippas med risken att få ångest. När undvikandet gäller många situationer kan livet bli väldigt begränsat. Därför är det viktigt att hitta sätt att hantera ångesten på och det finns en hel del du kan göra på egen hand.

Det här kan du göra själv för att lindra din ångest

 • När ångesten kommer: försök andas lugnt och med magen
  Försök sakta ner andningen om den är snabb och häftig. Fokusera framförallt på utandningen, dvs att tömma lungorna på luft mellan andetagen. Träna på att andas med magen i "lugnt läge" så att du är beredd när ångesten kommer. 
 • Fokusera på nuet
  Ångesten får våra tankar att skena iväg och bli orienterade mot katastrofer som eventuellt skulle kunna inträffa. Beskriv för dig själv vad som pågår omkring dig, och fråga dig vad du behöver just nu. 
 • Acceptera ångesten
  Olika försök att kämpa emot ångesten som att känna efter om den är på väg, spänna dig, andas ytligt eller undvika olika saker bidrar till ökat fokus på ångesten vilket ger den mer utrymme i livet. Försök acceptera ”nu är det så här”, och lita på att ångesten ger med sig även om det tar en stund.  
 • Skifta fokus
  Försök att göra något som du orkar och gör det på ett närvarande och fokuserat sätt. Det kan hjälpa dig att avstå från att öka på ångesten med negativa tankar.
 • Sätt ord på vad som händer
  När du har stark ångest kan det kännas både outhärdligt och farligt. Påminn dig om att du har ångest (eller en panikattack), att det kommer att gå över och att det är ofarligt trots att det är svårt att tro – kroppen är skapt för att tåla den här reaktionen. 
 • Fortsätt göra saker som du tycker om
  Att fortsätta göra saker du gillar eller behöver göra, trots rädslan över att få ångest, är det mest konstruktiva sättet att förhålla dig på. Du väljer att göra det som är viktigt för dig istället för att styras av ångesten. 

Det du också kan tänka på för att förebygga ångest är att hålla i dina rutiner för mat, sömn och motion. Fysisk aktivitet kan hjälpa dig att lindra din oro och ångest. Om du mår dåligt och har ångest bör du undvika alkohol och droger eftersom det på sikt brukar förstärka de negativa känslorna.  

När ska du söka hjälp för ångest? 

 • Om du upplever att ångesten är så stark och förekommer i sådan omfattning att den begränsar hur du fungerar i vardagen. 
 • Om du undviker situationer som tidigare gett dig ångest så att din vardag blir begränsad. 
 • Du har svårt att sova eller koncentrera dig på grund av ångest. 
 • Du lindrar din ångest med alkohol, droger, eller genom att skada dig själv. 

Du kan vända dig till din studenthälsa för råd och stöd. Där kan du också få vägledning om var du kan söka vidare hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se.


Studenter berättar