Ensamhet

I samband med stora förändringar i livet, till exempel studier på högskola eller universitet, känner sig många ensamma och isolerade. Vissa känner sig ensamma fastän de är omgivna av människor. Andra kan ha en stark rädsla för att vara ensamma. 

Foto på ensam student som blundar

 

Om du har flyttat till en ny stad kan det ta ett tag innan du lär känna nya människor. Och även om du studerar på en ort där du bott länge kan det vara så att du har få eller inga nära vänner. 

Frivillig ensamhet upplevs positiv

Ensamhet kan vara självvald och upplevs då som positiv. En självvald ensamhet kan innebära att du får egen tid till lugn och ro eller tid till att fördjupa dig i sådant du helst gör på egen hand.

Oönskad ensamhet kan däremot påverka stressystemet i kroppen och leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Det är särskilt vanligt att känna ensamhet om du upplever dig annorlunda och inte känner dig sedd eller förstådd, kanske för att du bryter mot någon norm.

Du är inte ensam om att känna dig ensam

Alla kan uppleva ensamhet någon gång i livet. Ändå är det vanligt att känna skam och tänka att det beror på brister hos en själv. Men du ska komma ihåg att du inte saknar social kompetens bara för att du känner dig ensam. Du kanske däremot har hamnat i en ond cirkel. Har du börjat undvika sociala sammanhang? Har du lätt att tolka andras signaler som ointresse? Du kanske stöter bort andra människor, i syfte att skydda dig själv från att bli besviken?

Tips om du vill bryta ensamheten

  • Sök sammanhang där du kan träffa likasinnade
    Gå med i en studentförening, delta i studentkårernas sociala aktiviteter för studenter, eller utgå från dina intressen och anmäl dig till en kurs.
  • Våga ta kontakt med människor i din omgivning
    Träna på att uppmärksamma om du känner skam eller rädsla när du är med andra och utmana dina känslor i små steg. Du kan börja med att fråga en kursare om att plugga ihop, ta en fika eller en promenad.
  • Tacka ja till sociala aktiviteter
    Och gör det även om det känns jobbigt. Vi behöver öva på vår förmåga att vara sociala!

När ska du söka hjälp vid ensamhet?

Om du behöver hjälp att hantera dina känslor och tankar kring ensamheten kan det vara bra att kontakta någon för stöd. Detsamma gäller om du behöver ta itu med svårigheter som är kopplade till ensamheten, till exempel depression eller social ångest, eller om du har svårt att veta hur du kan skapa och behålla relationer till andra.

Du kan vända dig till Studenthälsan för råd eller vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se.


Mer om ensamhet