Student- och festkultur

Inom universitets-och högskolevärlden finns ett rikt studentliv där du kan engagera dig i föreningar och olika evenemang för studenter. Utbudet av festligheter och roliga sammanhang där du kan umgås och träffa nya vänner brukar vara stort. Studentlivet blir som roligast när du har en balans mellan festande och att ta hand om dig själv. 

Foto på studenter som sitter och pratar på ett cafe

 

Alkohol är ett vanligt inslag på studentfester. Det kan vara trevligt på festen men kan också leda till negativa konsekvenser för ditt mående och din hälsa, dina studieresultat och din ekonomi. I allt det roliga som händer är det därför viktigt att du har koll på din alkoholkonsumtion och skapar en sund balans mellan festande och studier.   

Användande av alkohol, cannabis eller andra droger i sociala sammanhang kan för en del minska stress, ångest och osäkerhet. Det brukar däremot inte hjälpa på lång sikt utan kan i värsta fall leda till riskkonsumtion och beroende. Om du känner ett behov av berusning för att känna dig bekväm i sociala sammanhang kan det vara en god idé att försöka hitta andra sätt att komma över svårigheterna - hjälp finns. Kom ihåg att det är både olagligt att använda droger och att ha droger på sig. Det gäller även cannabis.   

Grupptryck

Du kanske ibland gör saker för att andra tjatar eller hetsar dig till att göra något du egentligen inte vill? På fest kan det hända att du blir hetsad till att till exempel dricka alkohol eller ta droger. Då är det viktigt att du vågar säga ifrån, både om du själv känner av ett grupptryck du inte är bekväm med eller om du märker att någon annan far illa. Det kan vara svårt och utmanande att vara den som väljer att avstå eller säga ifrån, men påminn dig om att Du ska ha kul på Dina villkor.  

Festa smart genom att ta hand om dig och andra

Genom att festa smart kan du ha kul, känna dig säkrare och bidra till en tryggare miljö för alla. Några tips på att festa smart:   

  • Ta hand om dig och andra – vare sig du väljer att dricka alkohol eller vara nykter. 
  • Planera i förväg och bestäm dig för hur mycket du vill dricka eller om du vill avstå helt.Att ha en plan kan hjälpa dig att undvika överdriven konsumtion och eventuella negativa konsekvenser. 
  • Våga säga ifrån om du eller andra utsätts för kränkning eller behandlas orätt. 
  • Kom ihåg att du kan ha minst lika kul utan att vara påverkad.  

Vägledning och stöd 

Om du har funderingar eller oro kring ditt eget eller någon annans festande och konsumtion av alkohol eller andra droger, så kan du ta kontakt med studenthälsan. Det brukar vara ett bra första steg för att hjälpa dig att hantera eventuella utmaningar eller ge dig information om var ytterligare stöd kan fås. Det kan också kännas bra att prata med en vän eller någon annan du känner förtroende för. På IQ finns råd & tips för festlivet.