Hitta din studenthälsa

Du tillhör alltid den studenthälsa som är kopplad till det lärosäte du studerar vid. Studenthälsan kan ligga inom högskolans område, men ibland kan den ha sina lokaler någon annanstans.