Försäkringar

Som student är du försäkrad under skoltid och när du reser till och från universitetet/högskolan. Här kan du läsa om försäkringen, vad den innebär och hur du kan anmäla en skada. Du kan också läsa om vad som gäller för studier utomlands och för det som sker utanför skoltid.

Foto som föreställer tre studenter som diskuterar vilt utomhus, en snöig dag

 

Som student vid ett statligt universitet eller högskola är du försäkrad hos Kammarkollegiet. Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och gäller om du drabbas av en olycka som leder till en kroppsskada. Villkor för försäkringen, information om vad du kan få ersättning för samt hur du anmäler en skada hittar du hos Kammarkollegiet.

Hemförsäkring behöver du teckna själv

Kammarkollegiets försäkring för dig som student är som sagt en olycksfallsförsäkring som inte gäller på fritiden eller för din personliga egendom. Oavsett om du bor inneboende eller i hyres-, bostadsrätt eller hus, kan det vara bra att teckna en hemförsäkring i händelse av till exempel inbrott, brand eller vattenskada. Det finns ingen lag som kräver att du är försäkrad men många hyresvärdar och bostadsrättsförsäkringar ställer krav på hemförsäkring eftersom du annars kan stå utan skydd för stora kostnader som du kan drabbas av. Sök mer information online om vad det finns för försäkringar, och ta reda på vad som kan vara nödvändigt för dig att teckna utifrån din situation. 

Utresande utbytesstudenter (Student UT)

Om du är student vid ett statligt universitet eller högskola och studerar eller praktiserar utomlands kan ditt universitet eller högskola teckna en försäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen är gratis för dig som student och gäller dygnet runt.Mer information om vad försäkringen täcker, olika villkor samt hur du gör en skadeanmälan hittar du hos Kammarkollegiet. 

Läs mer om försäkringar hos Kammarkollegiet