Om du behöver hjälp nu

Många vill hjälpa dig som mår psykiskt dåligt och det finns flera hjälpresurser i samhället. Ibland kan det ta en stund innan någon svarar men du kommer att få hjälp! 

 • Om situationen är akut, till exempel om du har planer på att ta ditt liv
  ska du ringa 112 eller åka direkt till en psykiatrisk akutmottagning. De har öppet dygnet runt. 
 • Om du mår mycket dåligt utan att situationen är akut
  Ring
   1177 för att få vägledning. De har öppet dygnet runt. 
 • Om du har självmordstankar och behöver prata med någon 
  Ring Minds självmordslinje: 90 101 som har öppet dygnet runt, eller chatta med dem via mind.se. Du är alltid anonym när du tar kontakt med Mind.