Om studenthälsa.se

Studenthälsa.se samlar fakta, råd och guider till självhjälp inom studenthälsa på ett ställe. Här når du också inspelade föreläsningar, riktiga berättelser från studenter och övningar som kan hjälpa dig som student till ett bättre mående. 


På uppdrag av regeringen skapar Linköpings universitet, Stockholms universitet och Universitets- och högskolerådet studenthälsa.se - en nationell, gemensam webbplats för studenthälsa. Här samlas allt som rör studenthälsa på ett ställe. 

Ett komplement till den lokala studenthälsan

Studenthälsa.se ska fungera som ett komplement till och en avlastning för studenthälsorna på lärosätena runt om i landet, genom att ge råd och tips om hjälp till självhjälp för studenter för att nå ett mer hållbart studentliv.

Via studenthälsa.se kommer även medarbetare nå en inloggad yta för att kunna dela erfarenheter, material och diskutera studenthälsa. Här finns även möjlighet till kompetensutveckling och utbyte mellan lärosätena. 

Syftet är att tillgängliggöra studenthälsa för alla studenter i Sverige. 

Foton, filmer och illustrationer

Fotograf: Anna Nilsen, Linköpings universitet.

Videoproducenter: Per Wistbo Nibell och Daniel Kalmlin, Linköpings universitet.

Illustratör: Elin Jonasson, Linköpings universitet.