Stress

Som student kan du uppleva stress i många olika situationer. Det är normalt och till och med nödvändigt med en viss mängd stress för att du ska kunna få den energi som krävs för att hantera kraven du har omkring dig. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till symtom som kan vara obehagliga och ibland ihållande.

Tre studenter som diskuterar något medan de går längs en vintrig väg

 

Vad är stress?   

Stress är det som uppstår när det autonoma nervsystemet reagerar på krav utifrån eller inifrån, det vill säga krav som du ställer på dig själv. Det skiljer sig åt vad olika personer upplever som stressande men för många handlar det till exempel om stora förändringar eller känslan av brist på kontroll. Att du har en tenta på gång eller tvivlar på om du valt rätt utbildning är exempel på studierelaterade faktorer som kan bidra till din stressnivå. Om du samtidigt har andra påfrestningar utöver plugget ökar det din generella stress. Kortvarig stress som varvas med återhämtning är en naturlig del av livet och kallas för positiv stress. Den stress som pågår alltför länge utan att du får tillräcklig återhämtning kallas negativ.

Återhämtning central för att vi ska må bra

Återhämtning definieras som sådant vi gör i syfte att återfå balans efter att ha gjort av med energi. Det kan handla om passiva sysslor som sömn, vila och pauser, men också aktiviteter som du gör och som ger dig energi.

Långvarig stress kan ge flera olika symtom

Om du varit stressad en längre tid utan tillräcklig återhämtning kan du få både fysiska och psykiska symtom. I dessa symtom ingår bland annat: 

 • kravkänslighet 
 • brist på energi 
 • koncentrationssvårigheter 
 • mental trötthet  
 • sömnproblem  
 • tryck över bröstet 
 • hjärtklappning 
 • yrsel 
 • problem med magen 
 • huvudvärk 

Det här kan du göra för att minska din stress

Det finns en hel del saker du kan göra själv för att lindra din stress och förbättra balansen mellan krav och återhämtning. Här är några saker du kan testa: 

 • Kartlägg dina dagar
  Hur det ser ut med aktiviteter som kostar energi och aktiviteter som fyller på med energi? Våga ifrågasätta vad som verkligen ”måste”
  och ”borde” göras och planera för en förändring som ger mer balans.
   
 • Prioritera att sova tillräckligt
  Se till att du har återkommande tider under dagen då du inte presterar, och gott om tid att varva ner innan du ska sova. Uppvarvning kan göra det svårare att somna.
 • Vad är återhämtande för dig?
  Vad som upplevs återhämtande är individuellt. Om du län
  ge prioriterat prestationer framför lugn och ro-betonade aktiviteter kan det vara svårt att veta vad du gillar att göra när du inte presterar. Då får du pröva dig fram. Det kan vara alltifrån skogspromenader till fysisk träning eller att kolla din favoritserie.  
   
 • Öva på din acceptans
  Särskilt för det obehag som kan väckas av att känna dig otillräcklig eller orolig över att inte hinna med saker när du drar ner på takten och kraven
  .
   

När ska du söka hjälp för stress?  

Tecken på att du kan vara i behov av hjälp är att tillvaron känns ohanterlig eller att du får fysiska symtom som inte ger med sig. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd. Där kan du också få vägledning om var du kan söka vidare hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se    

 


Mer om stress