Plugga smart och planera dina studier

Dina vanor, strategier och metoder har betydelse för din studiesituation och din studietid. Alla har olika förutsättningar att ta hänsyn till. Oavsett var du befinner dig i livet är det avgörande att du hittar studiestrategier som passar dig och din situation. 

Foto som föreställer två studenter som läser i sina böcker, sida vid sida


Kanske kommer du direkt från gymnasiet och har flyttat hemifrån nyligen. Kanske har du haft ett längre studieuppehåll, vidareutbildar dig eller har barn hemma? 

Planering handlar om hur du väljer att lägga upp och använda din tid för att uppnå ett bestämt mål. En bra planering kan bidra till att du upplever kontroll över studierna och att tiden räcker till det du ska göra, vilket i sin tur påverkar måendet positivt. Precis som med de färdigheter du tränar och utvecklar i din utbildning kan du träna och utveckla din förmåga att planera och att följa din plan. 

Motivation och mål 

Studiemotivation varierar ofta över tid. Att sätta kloka mål, både kortsiktiga och långsiktiga, underlättar studierna. När motivationen saknas eller är låg är det viktigt att ha strategier för att orka hålla i. För att veta vad som fungerar bäst för dig kan det vara bra att ta reda på vad som motiverar dig. Drivs du av ditt intresse för själva ämnet, att det är roligt och utmanande och att du vill lära dig mer?  Eller drivs du av framtida karriärmöjligheter och hög lön? Är det studentlivet som driver dig, att kunna engagera dig och delta i olika evenemang? Ofta motiveras vi av flera saker, så fundera på vad som är belönande för dig - för det är oftast det som motiverar - och gör upp en plan med detta i åtanke på vägen mot ditt mål.

Lätt att sätta för höga mål

När man sätter mål är det inte helt ovanligt att man sätter för höga mål som blir svåra att nå. Det kan bidra till en känsla av att inte klara av saker fast man egentligen har klarat ganska mycket. Ett tips är därför att sätta både huvud- och delmål för dig själv, där huvudmålet är det stora målet och delmålen det du behöver uppnå på vägen dit. 

Var medveten om att det är en konst att sätta och formulera mål, det finns flera goda råd om hur man formulerar bra mål. Ett vanligt förekommande råd är att du ska använda dig av så kallade SMARTa mål. Det innebär att målen ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda.

Exempel: Läsa kap 2-3 i kursboken, kl. 9-12.00, på biblioteket.

  • Specifikt (Ja - läsa kap 2-3)
  • Mätbart (Ja - det går att mäta hur mycket du läst när du är klar)
  • Accepterat (Ja - om du är inställd på att försöka nå målet)
  • Realistiskt (Ja - om du litar på att du kan klara målet så som du mår just nu)
  • Tidsbestämt (Ja - kl. 9-12.00)

Ett annat råd är att börja med mål som är relativt lätta att nå inom en kort tidsperiod. I takt med att du lär känna hur kursen, studierna och hur du själv funkar kan du öka på och sträcka dig lite längre.