Om du blir sjuk

Om du blir sjuk på ett sätt som hindrar dig från att studera finns det flera saker som kan vara bra att tänka på. Bland annat finns det möjlighet att behålla både bidrag och lån under tiden som du är sjuk när du studerar med studiestöd.

Illustration som föreställer en person som ligger i sängen med en febertermometer i munnen

 

CSN räknar bort de veckor då du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Det är därför viktigt att du gör en sjukanmälan till Försäkringskassan redan första dagen då du blir sjuk.  

Hur du gör för att göra en sjukanmälan hos Försäkringskassan skiljer sig åt beroende på om du enbart studerar och om du både arbetar och studerar.

Om du enbart studerar ska du:

  • Göra en sjukanmälan
  • Ansöka om att behålla studiestödet under sjukdom. Du behöver läkarintyg med uppgift om sjukdom eller skada om du är sjuk längre än 14 dagar. 

Om du både arbetar och studerar har du möjlighet att både behålla ditt studiestöd och få sjukpenning. Då ska du: 

  • Göra en sjukanmälan 
  • Ansöka om sjukpenning. Du behöver läkarintyg med uppgift om sjukdom eller skada om du är sjuk längre än 7 dagar. 

Fördelar med att göra en sjukanmälan  

  • CSN räknar bort de veckor som du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. 
  • CSN räknar inte de veckor du har varit sjuk som förbrukade med studiemedel, så du kan ta igen studierna med studiestöd senare. 
  • Lånedelen i studiemedlen kan skrivas av från och med den 31:a sjukdagen. 

Kontakta din institution  

Det är viktigt att du kontaktar din institution i samband med sjukdom för att ha en dialog om hur din sjukdomsperiod påverkar studierna och om det finns behov av anpassningar.

I samband med längre sjukdomsperioder och sjukskrivning kan det ibland bli aktuellt att göra ett studieuppehåll. Det behöver göras enligt de rutiner som finns på ditt lärosäte eller institution. Ta kontakt med din studievägledare eller en studieadministratör för mer information om hur du ska gå tillväga och vilka lösningar och anpassningar som är möjliga i samband med sjukdom.  


Intervju med studievägledare