Ätstörningar

 Om du tänker mycket på din kropp, vad du äter, skambelägger dig själv i samband med att du äter eller tränar tvångsmässigt kan du ha en ätstörning. Gemensamt för alla ätstörningar är att de påverkar ditt fysiska och psykiska mående. Du kan bli helt frisk från en ätstörning, men du behöver oftast professionell hjälp.

Illustration som föreställer en person som sitter till bords med en tallrik framför sig och en pratbubbla som signalerar ångest

 

En ätstörning kan utvecklas oavsett vad du har för kroppsform, vikt, ålder och kön. Det är olika för olika personer varför det sker och kan bero på en kombination av saker. Till exempel kan det handla om låg självkänsla, ångest eller en plötslig viktförändring. Det kan hänga ihop med stress eller en längtan efter att bli nöjd med dig själv. Genetisk sårbarhet är också en av de faktorer som bidrar till uppkomsten av ätstörningar. Vad ätstörningen än beror på finns det hjälp att få.  

Tecken på att du kan ha en ätstörning

Följande är exempel på tecken som kan tyda på att du har en ätstörning: 

  • Du är överdrivet fixerad vid vad du äter och din vikt/figur. 
  • Du hoppar över måltider, äter långsamt och/eller oftast ensam. 
  • Du trycker i dig stora mängder onyttig mat när ingen ser. 
  • Du framkallar kräkningar för att bli av med det du har ätit. 
  • Du tränar överdrivet mycket och/eller får ångest om du låter bli att träna. 
  • Du ser på din kropp med mycket kritiska ögon.

Vad gör du om du är orolig för en vän? 

Det kan vara jobbigt att se någon du bryr dig om dåligt. Det finns saker du kan göra för att stötta och hjälpa, men det är inte ditt ansvar att hitta en lösning eller få personen att söka hjälp. Det är bra om du pratar med din vän eller närstående om det, även om det känns svårt och obekvämt. 

Berätta att du känner dig orolig och ge exempel på varför du känner oro. Förmedla att det finns hjälp att få, och om du känner dig bekväm med det kanske du kan erbjuda dig att följa med på ett första besök.  

När ska du söka hjälp för ätstörningar? 

Sök vård så snart som möjligt om du tror att du har en ätstörning. Vänd dig till vårdcentralen eller gör en egenanmälan till en ätstörningsmottagning. Du kan också vända dig till Studenthälsan för vägledning om vart du kan vända dig. Mer information och råd om ätstörningar finns även på 1177.se.  

Om läget är akut – sök vård på en akutmottagning