Sexuell hälsa

Sexuell hälsa är en viktig aspekt av vårt övergripande välbefinnande. En god sexuell hälsa innebär att du har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter. Sex ska kännas bra och ingen ska behöva utsättas för något som den inte samtyckt till.

En illustration som föreställer två pratbubblor med hjärtan i

 

Sexuell hälsa handlar dels om att skydda sig för att förebygga ofrivillig graviditet och smitta av sexuellt överförbara sjukdomar, dels om var och ens rätt att få definiera sin egen sexualitet och utöva den utan risk för diskriminering, tvång eller våld. Din sexuella hälsa och lust kan variera under livet och dess olika faser. Faktorer som kan påverka den sexuella hälsan är till exempel stress, nedstämdhet och sjukdomar. Frågor eller problem kring sexuell hälsa kan bland annat handla om:   

  • könssjukdomar  
  • oro/funderingar över könsidentitet eller sexuell läggning  
  • relationer  
  • risktagande/riskbeteende vid sexuella kontakter  
  • graviditet/preventivmedel  

Många studenters sexuella aktivitet ökar när de börjar studera. Att bo själv och umgås nära andra studenter ger ofta möjligheter till ett friare sexualliv. En faktor som kan påverka den sexuella hälsan i och med detta är att risktagandet kan öka, framförallt i kombination med alkohol och droger, vilket kan innebära att man gör saker som man ångrar eller glömmer att skydda sig. En del kanske också upplever att det förväntas av en att festa och ha olika sexuella kontakter.   

Var inte rädd för att söka professionell hjälp om du behöver det, och kom ihåg att din hälsa är viktigast - både fysiskt och mentalt. Alla som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa har tystnadsplikt.

 Var kan du söka hjälp?

  • På 1177 Vårdguiden hittar du information om preventivmedel samt hänvisningar till hur du kommer i kontakt med vården för det som berör just dig och din sexuella hälsa.
  • För dig som är under  23 år (i vissa fall under 25 år) finns ungdomsmottagningen, där du kan få hjälp med frågor om kropp, sex och relationer samt testa dig för sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet. 
  • För dig som är 23 år eller äldre finns det ofta mottagningar som erbjuder provtagning, rådgivning och stödsamtal. Kontakta 1177 för information om vart du kan vända dig där du bor. 
  • RFSL erbjuder testning för HIV och könssjukdomar.
  • Du kan också vända dig till din lokala studenthälsa för råd och vägledning om var du kan få ytterligare hjälp.

För frågor kring könsidentitet

Om du har frågor eller funderingar om trans, könsidentitet eller könsbekräftande vård kan du vända dig till verksamheten Transformering. Transformering är en del av RFSL och RFSL Ungdom som bland annat jobbar med frågor kring könsidentitet.

Vad innebär lagen om samtycke?  

Sedan 2018 finns en ny sexualbrottslagstiftning. Grundprincipen i lagen är att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Enligt lagen är det förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen sagt ja eller aktivt visar att den vill delta, till exempel med sitt kroppsspråk. Om det har förekommit hot eller våld, eller om en person är i en särskilt utsatt situation, till exempel på grund av för mycket alkohol eller för att personen befinner sig i en beroendeställning, så kan det enligt lagen aldrig vara frivilligt sex, inte ens om personen säger ”ja”.  

Om du har blivit utsatt eller har utsatt någon

Om du har blivit utsatt eller har utsatt någon för något som inte känns bra kan du vända dig till din studenthälsa, en ungdomsmottagning, en annan mottagning för sexuell hälsa eller din vårdcentral för stöd för det du upplevt eller råd om hur du ska gå vidare. Det kan ofta vara skönt att prata med någon du har förtroende för.  

Har du utsatts för våldtäkt, andra sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier så har du blivit utsatt för brott och du kan polisanmäla det. Detta kan kännas svårt och tungt så ta gärna hjälp av någon som står dig nära eller vänd dig till någon av ovanstående instanser för stöd.

Har du blivit utsatt för trakasserier eller övergrepp?