Första generationens student

Om du är den första i din familj som studerar på högskola eller universitet har du förmodligen många frågor om högre utbildning. Kanske är du osäker på var du kan hitta svar? 

Bild på kvinna sittandes vid ett cafebord

 

Du kanske känner dig osäker på om du kommer att klara dina studier och behöver få veta så mycket som möjligt; hur universitetet/högskolan ser ut och fungerar, hur studierna är upplagda och vilka krav som ställs, vad man som student gör vid sidan av studierna och så vidare.

Om du inte har vuxit upp med föräldrar eller syskon som har en akademisk utbildning kan det innebära att du inte riktigt känner till den akademiska miljön, vilket kan bidra till en känsla av att du inte passar in. Då är det extra viktigt att du påminner dig själv om att du, tack vare dina kompetenser, har kommit in på utbildningen och är välkommen som student - oavsett vilken bakgrund du har!

Såhär kan du förbereda dig för högre studier  

 • Gå på Öppet Hus
  Ta tillfället i akt att gå på öppet hus eller skugga en student. Att skugga en student erbjuds av många lärosäten och är ett bra tillfälle att uppleva miljön på lärosätet och kunna ställa frågor om hur det är studera just där. Det finns säkert flera andra aktiviteter som lärosätet anordnar där du kan bekanta dig med miljön. Se ditt lärosätes webbplats för aktuella aktiviteter.
   
 • Förbered dig
  Titta på kursplaner, schema och litteraturlistor. Kanske kan du gå en förberedande kurs innan du söker till ett program? Då får du chans att bekanta dig med miljön och lite koll på vad som förväntas av dig.
   
 • Hitta en studiestrategi
  När du har påbörjat dina studier är det viktigt att du hittar en studiestrategi som fungerar och ett sätt att studera som passar dig. Tänk på att om du inte klarar en tenta finns fler chanser! Fundera på om det finns det något du kan förändra som gör att det kommer gå bättre nästa gång.
   
 • Stöd finns att få
  Att läsa och skriva akademiskt är svårt för de flesta nya studenter men kan kännas extra utmanande om du kommer från en studieovan familj eller om du har läst svenska som andraspråk i gymnasiet. Det är bra att känna till att det ofta finns bra hjälp att få - till exempel från läs- och skrivverkstäder som många lärosäten anordnar.
   
 • Våga ställa frågor
  Ta hjälp av din studievägledare, dina lärare eller någon kurskamrat som du har förtroende för. 
  Räkna med att de flesta av dina kurskamrater också känner osäkerhet även om det inte märks utåt. 
 • Tro på dig själv!
  Stå upp för den du är och våga tro på dig själv. Kom ihåg att ingen som börjar sina studier kan allt från början.