Plugga på distans

Distansstudier ger dig möjligheten att studera på dina villkor i större utsträckning. Du väljer själv tid och plats, och för många är det en perfekt kombination med arbete och familjeliv. För dig som redan befinner dig i yrkeslivet innebär det en möjlighet till livslångt lärande.

Foto på student som plockar ur något ur sin ryggsäck

 

Olika förutsättningar

Ja, flexibiliteten med distansstudier är stor. Utöver att välja när och var du ska plugga, har du också större möjlighet att plugga i ett tempo som passar dig. Eftersom du kan läsa en utbildning som inte finns på din hemort ökar även utbudet av kurser och program.

Den ökade flexibiliteten innebär samtidigt att det ställs större krav på dig som student att ta eget ansvar och strukturera din studietid. Den sociala samvaron med andra studenter och möjligheten att stötta varandra kan begränsas eftersom ni inte träffas fysiskt för föreläsningar och seminarier. Det gör att det kan kännas ensamt och det kan behövas en stark motivation för att studera utan det dagliga stödjande nätverket.  

Stöd på ditt lärosäte

Prestationsångest, uppskjutande, stress och andra studierelaterade problem kan drabba alla, inte minst när du studerar på distans. Ta hjälp av det stöd som erbjuds på ditt lärosäte och ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt att genomföra dina studier.  

Några råd för dig som är distansstudent

 • Planera på kort och lång sikt
  Använd kalender där du noterar inlämningar, föreläsningar och tentor.
 • Gör ett veckoschema
  Planera in föreläsningar samt det du ska läsa och skriva. Lägg även in annat som du planerar under veckan, till exempel hämtning/lämning på förskola, extrajobb, fritidsaktivitet, tvätta/städa. 
 • Ha en dedikerad studieplats
  Skapa dig ett utrymme hemma där du kan sitta bekvämt och studera i lugn och ro. Bor du litet kanske du får plocka fram och ta undan ditt studiematerial för att göra plats. 
 • Ta regelbundna pauser
  Det är bra för inlärningen och det hjälper dig att hålla koncentrationen uppe. En bra målsättning är att låta varje studietimme innehålla 5-15 min paus. Ta hjälp av timern i mobilen eller en app som hjälper dig att ta paus regelbundet. Passa på att röra på dig när du pausar! 
 • Håll kontakt med de andra studiekamraterna
  Skapa en gruppchatt eller boka in regelbundna avstämningar med varandra. Det är bra att ha någon att diskutera med och kunna ställa frågor till om det behövs. Kanske kan ni plugga tillsammans online? 
 • Belöna dig!
  Kom ihåg att uppmuntra dig själv efter ett arbetspass eller arbetsvecka med något som du tycker om.