Är du doktorand?

Som doktorand kan du vara både studerande och anställd. Hur lärosätena organiserar den förebyggande hälsovården för doktorander kan skilja sig åt, så ta reda på vad som gäller för just dig. Oavsett anställnings- eller studieform så kämpar doktorander ofta med liknande saker som studenter och du är välkommen att ta del av innehållet här på studenthälsa.se.  

Som doktorand vid universitet och högskola kan du vara anställd, stipendiat eller i vissa fall ha utbildningsbidrag. Tillgången till förebyggande hälsovård för doktorander skiljer sig åt mellan landets lärosäten.  

  • Som anställd på lärosätet erbjuds du ofta stöd hos lärosätets företagshälsovård, men ibland hänvisas du till studenthälsan. 
  • Som anställd hos annan aktör än ditt lärosäte kan du ibland erbjudas arbetsgivarens företagshälsovård. HR-avdelningen hos din arbetsgivare ska kunna svara på frågor angående detta.  
  • Om du är stipendiat har du i vissa fall tillgång till företagshälsovården, i vissa fall till studenthälsan. Din institution eller motsvarande ska kunna svara på vart du ska vända dig.  

Om det råder några oklarheter gällande den förebyggande hälsovården kan du be studentkåren, doktorandombudet eller ditt fackförbund om hjälp. 

 

En handbok för doktorander