Relationer

Ofta förknippar vi en relation med tvåsamhet och att vara i relation med en kärlekspartner. Men vi har relationer överallt: till partner/partners, familj, släkt, vänner, kursare, inom basgrupper, föreningar osv. Hur vi människor får energi och trivs med sociala interaktioner ser olika ut och kan variera över tid och situation.  

Foto som föreställer två studenter som pratar

 

Vårt sätt att förhålla oss till andra har betydelse för välbefinnandet. Vi kan få energi och stimulans genom att vara i sociala situationer och med andra människor. Och vi kan få energi genom ensamhet och reflektion, att få dra oss undan och ladda om. Ofta har vi behov av båda delarna. Lyssna till dina behov, vad behöver du för att få en bra balans mellan umgänge och egen tid 

Relationen är ohälsosam om den får dig att må dåligt

Relationer är komplexa och det kan vara svårt att förstå hur en hälsosam relation skiljer sig från en ohälsosam. Ett kort svar kan vara att en ohälsosam relation oavsett om den är till en partner, vän eller förälder får dig att må dåligt på olika sätt. Du kanske grubblar och är orolig över relationen eller när du tänker på personen ifråga. Du kanske känner dig sliten, sover dåligt eller får fysiska symtom som är kopplade till relationen.  

Att vara i relation med någon eller några innebär ett kompromissande - ett givande och tagande. Det är dock viktigt att det finns en balans. 

Bra att tänka på när det kommer till relationer

 • Du kan aldrig ändra på någon annan
  Du kan bara förändra ditt egna beteende och hur du agerar
  gentemot den du har en relation till.
   
 • Träna på att vara sunt självhävdande
  Sätt dina egna gränser, säg nej och uttryck dina åsikter
  .
   
 • Fråga dig själv om du mår bra av relationen
  Svarar du nej upprepade gånger måste du kanske avsluta den
  .
   

När ska du söka hjälp? 

Du kan söka stöd om du har behov av att reda ut om - och i så fall hur - du kan ändra ditt eget beteende för att få en viss relation att fungera bättre.  Sök hjälp så snart som möjligt om du är i en destruktiv relation och behöver hjälp att avsluta den. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd, eller för att få vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se