Självkänsla

Känner du dig accepterad och att du duger som du är? Eller är attityden till dig själv beroende av dina prestationer och andras bekräftelse? Självkänsla är den grundinställning du har till dig själv och präglas bland annat av din upplevelse av egenvärde och din tilltro till dig själv.

Illustration på person som håller upp en spegel och ett hjärta

 

Under studietiden ställs du ständigt inför nya roller, sammanhang och prestationskrav. Till exempel när en ny kurs startar eller du ingår i en ny grupp av något slag. Dessa ständiga förändringar gör att din självkänsla utsätts för särskilda prövningar.

Påverkar tankar, känslor och beteenden 

Självkänslan utvecklas dels utifrån våra erfarenheter av att lyckas och misslyckas, och av att bli accepterade eller inte av andra. Den påverkar både hur vi tänker, våra känslor och våra beteenden.  

Har du hög självkänsla har du ett starkare skydd mot psykisk ohälsa. Självkänslan hjälper dig ha rimliga förväntningar på dig själv och andra, du vet och känner att ingen kan bli omtyckt av alla eller jämt prestera på topp.  

Låg självkänsla kan göra att du sätter andras behov före dina egna 

Personer med låg självkänsla kan vara rädda att bli avvisade eller göra andra besvikna. Då kan det bli svårt att prioritera egna behov, eftersom alla andras behov kommer först. Ett exempel på om din självkänsla är skör är om du har så kallad prestationsbaserad självkänsla. Det innebär att du värderar dig själv utifrån dina prestationer och att du bara känner dig nöjd med dig själv om du presterar på en hög nivå.   

Självkänslan kan dock variera under livets gång. Det är också helt normalt att den påverkas i samband med svåra händelser i livet. 

Det här kan du göra för att stärka din självkänsla

 • Försök förstå dig själv
  Det kan du göra genom att vara nyfiken på vad du tänker och känner.
  Sträva efter att skilja på när tankarna och känslorna ger dig viktig information som du bör basera dina handlingar på och när tankarna och känslorna är överdrivet negativa och behöver tas med en nypa salt.
   
 • Ställ samma krav på dig själv som på andra
  Lägg märke till hur din inre dialog låter och försök att nyansera orimligt höga krav. Måste du verkligen leva upp till dem? Träna dig på att göra ”lagom mycket”, lägg märke till vilka rädslor som dyker upp när du gör det och försök att våga göra annorlunda trots dessa.
   
 • Öva på att säga ja
  Våga säga ja till
  sådant du är nyfiken på och vill göra, och som är bra för dig. Öva på att våga säga nej till sådant du egentligen inte vill göra, eller som är dåligt för dig.
   
 • Ta hand om dig själv och din kropp 
  Ge dig själv motion, näringsrik mat och tillräckligt med sömn.
 • Omge dig med rätt personer
  Försök att omge dig med personer som får dig att må bra och känna dig uppskattad för den du är.
   

När ska du söka hjälp? 

Om du har negativa tankar om dig själv som påverkar ditt mående och inverkar negativt på ditt liv så kan det vara bra att söka hjälp. Du kan vända dig till Studenthälsan för råd och stöd, eller för att få vägledning om var du kan söka hjälp. Du kan också kontakta vårdcentralen eller söka hjälp via 1177.se