Att bo i korridor

Ditt första boende som student är ofta ett boende i en studentkorridor. Många förknippar boende i studentkorridor med nya vänner och tillgång till fester och skönt häng. Men det kan också vara utmanande då det innebär delat ansvar, kompromissande och anpassning till andra.

Bild av två studenter som hjälps åt med disken


Kanske är studentbostaden i korridor ditt första egna boende. Du kommer nu att klara dig själv, fatta egna beslut och forma nya roller i samspel med andra. Många tycker det känns tryggt att bo nära andra och att få möjligheten att snabbt lära känna nya människor. Fördelen med korridorskamrater är att de också är studenter som generellt är i samma ålder, som går igenom liknande förändringar och hanterar liknande tryck i det akademiska och sociala livet.
 

Samhörighet och utmaningar

Det kan vara nyttigt att bo ihop med andra, att få lära sig både respekt och ansvarstagande på ett helt annat sätt. Du kommer att inse att inte alla går och lägger sig samma tid som du gör, att alla inte har samma bild av hur städning ska skötas och att alla inte har samma nivå av respekt för varandra vad det gäller fester/ljud. Du kommer att bo i ett sammanhang där flera kanske kommer från andra kulturer än din egen med allt vad det innebär. Det här innebär att korridorslivet ibland kan vara påfrestande.  

Lyssna till dina egna behov

Att dela sitt boende med andra kräver alltså anpassning, ödmjukhet och tålamod, men våra behov ser olika ut och det är viktigt att också känna efter vad du behöver för att må bra. Du kanske vill få laga din mat i lugn och ro, eller så vill du helst bara stänga dörren om dig och få vara i fred. Värna om dina egna gränser och försök hitta en balans mellan privatliv och socialt liv.  

Om du inte känner dig riktigt hemma med korridorskamraterna så kan det vara bra att påminna dig om att det också finns andra platser och sammanhang att träffa studenter på, till exempel studentkårer, föreningar och organisationer.