Varför är balans så viktigt?

När vi stressar omkring i vardagen är det lätt att glömma bort vad vi behöver för att må bra.

Student som dricker te

 

Vi stretar på dag för dag, och tänker att vi får ta det lugnt senare, när vi klarat av allt vi måste göra. T.ex. ”jag ska bara ta mig igenom resten av terminen, sen kan jag börja ta hand om mig själv”. Risken med det här beteendet är att vi aldrig känner oss helt ”klara”, utan tenderar att ersätta det ena kravet med nästa. Vi hamnar i en ond cirkel som leder till obalans mellan krav och återhämtning, och vi kan få olika stressymtom.

Varför blir det så här? Och hur ser det ut för dig i livet just nu?


Vill du veta mer om stress?

Balans är särskilt viktig att försöka upprätthålla om du är stressad. Här kan du läsa mer om stress, se intervjuer med studenter och göra övningar för att minska stressen.